Go4Group 

"Co je v životě nejdůležitější? Všichni Lidé zřejmě potřebují jídlo, lásku a něžnost, ale je ještě jedna věc, kterou všichni potřebujeme: vědět kdo jsme."

Jostein Gaarder

Typologie osobnosti – MBTI

celosvětově nejpoužívanější osobnostní typologie Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI identifikuje 16 osobnostních typů, které se v různé míře vyskytují v populaci. Jednotlivé typy nehodnotí, ale popisuje proč a jak se lidé uvedeného typu projevují. Správná interpretace neohrožuje sebeúctu, nenadřazuje jeden typ jinému. Nabízí vysvětlení, proč některé vztahy fungují lépe a jiné hůře, proč jsou člověku některé úkoly bližší a jiné mu naopak vadí, jaký je jeho styl.

Typologie osobnosti MBTI je nástroj, který lze využít mnoha způsoby. Obzvláště užitečným pomocníkem je v oblasti osobního rozvoje. To, že se něco dozvíme o svém osobnostním typu, nám pomůže porozumět, proč určité stránky života jsou pro nás snadnější a jiné jsou víceméně bojem. To, že se něco dozvíme o osobnostním typu druhých lidí, nám pomůže lépe porozumět, jak s nimi komunikovat a co jim jde nejlépe.

Pojem osobnost patří k velmi často používaným pojmům v oblasti společenského života i v jednotlivých vědách. Setkáváme se s mnoha různými definicemi či charakteristikami. Specifický význam má v psychologii. Osobnost je souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů aj., které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.

Cena workshopu zahrnuje:

Termín: 3.12. - 4.12. 2007

Trvání: 2 dny

Místo konání: Hájovna u Dubu, 267 18 Karlštejn 88

Cena kurzu: 6 000 Kč bez DPH/uchazeč

Při počtu 4 účastníků - 5. zdarma

Název kurzu:
Termín:
Cena kurzu:
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Počet osob:
Fakturační údaje
Název společnosti:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zaškrtnutím uvedeného políčka uděluji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti Go 4 Coach s.r.o., se sídlem K Nouzovu 2090/6, Praha 4, 14300, IČ 27870669 jakožto správci, případně jiné třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. A to po dobu 10let od udělení souhlasu.Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
  smluvní podmínky | tisk přihlášky